Årlig udpegning af SIFI-institutter

Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er.

Kontakt

Anders Fuglsig Larsen
+45 33 55 83 25
anfl@ftnet.dk

De danske SIFI-koncerner er herefter Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Jyske Bank A/S, Sydbank A/S, DLR Kredit A/S, Spar Nord Bank A/S og A/S Arbejdernes Landsbank. De færøske SIFI-koncerner er P/F BankNordik og Betri Banki P/F. I Grønland er Grønlandsbanken fortsat udpeget som SIFI.

Finanstilsynet udpeger en gang årligt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Finanstilsynet beregner årligt de enkelte SIFI’ers systemiske vigtighed (systemiskhed), som benyttes til at fastsætte forhøjede kapitalkrav til SIFI’erne (SIFI-bufferkrav).

Ny SIFI-udpegningsmodel pr. 1. januar 2022

Udpegningen af danske SIFI’er sker i år for første gang med udgangspunkt i en ny model for SIFI-udpegning. Reglerne er ikke ændret for Færøerne og Grønland.

Folketinget vedtog den 2. december 2021 en ny model for udpegning af SIFI'er for danske insitutter. I den nye SIFI-udpegningsmodel indgår 12 indikatorer mod 3 indikatorer i den nuværende model. Med den nye SIFI-udpegningsmodel opnås en mere dækkende fastlæggelse af institutternes systemiskhed, der samtidig vil være mere robust over for udsving i de enkelte indikatorer.

Se den samlede oversigt over de danske SIFI’er.

Se den samlede oversigt over de færøske SIFI’er.

Se den samlede oversigt over de grønlandske SIFI’er.