Finanstilsynet udpeger medlemmer til ny arbejdsgruppe for Blockchain og Decentral Finans

25-02-2022

Der var meget stor interesse for at blive en del af Finanstilsynet nye arbejdsgruppe med fokus på blockchain-teknologi, kryptoaktiver og finansiel regulering. Finanstilsynet kan nu offentliggøre navnene på arbejdsgruppens medlemmer.

Finanstilsynet modtog 85 ansøgninger om at blive en del af den nye arbejdsgruppe for Blockchain og Decentral Finans. Formålet med arbejdsgruppen er at understøtte Finanstilsynets løbende arbejde med og kommende tilsynsfunktion overfor finansielle tjenesteudbydere, hvis aktiviteter bygger på brugen af kryptoaktiver og blockchain. Arbejdet skal også understøtte Finanstilsynets udarbejdelse af vejledning mv. på området.

”Vi er meget glade for den store interesse, der har været for at blive en del af vores nye arbejdsgruppe. Når det kommer til blockchain-teknologi og kryptoaktiver, og ikke mindst regulering af disse områder, så udforsker vi nyt land. Derfor er det vigtigt at både myndigheder og branchen er sammen om, at finde de gode løsninger,”, siger Finanstilsynets vicedirektør Rikke-Louise Ørum Petersen, der har ansvar for Finanstilsynets arbejde med nye finansielle teknologier.

Arbejdsgruppens medlemmer er valgt ud fra et hensyn til at have at have en bred sammensætning af kompetencer. Samtidig har Finanstilsynet taget hensyn til at holde deltagerantallet på et operationelt hensigtsmæssigt niveau, så alle kan deltage aktivt på møderne.

De 15 eksterne medlemmer af arbejdsgruppen er:

 • Alexandra Andhov Københavns Universitet
 • Hans Henrik Hoffmeyer Coinify
 • Joakim Sandroos Erhvervsstyrelsen
 • Joosep Vahtras Chainalysis
 • Julia Weismann Seixas Danmarks Nationalbank
 • Jørgen Hauglund Concordium
 • Kåre Valgren Finans Danmark
 • Lara Ann Waters Københavns Universitet
 • Mads Stolberg-Larsen ZTLment
 • Markus Mild Nasdaq
 • Mikkel Prehn Lunar
 • Payam Samarghandi Samar Law
 • Peter Istrup Horten
 • Rune Christensen Stifter af MakerDAO
 • Stefan Voigt Københavns Universitet

Fra Finanstilsynet deltager repræsentanter fra kontoret for fintech i arbejdsgruppen.

Som udgangspunkt skal arbejdsgruppen holde fire møder i 2022. Fokus på møderne vil være på decentrale tjenester og udstedelser, som falder uden for anvendelsesområdet for den kommende EU-forordning om markedet for kryptoaktiver (MiCA). Det er ambitionen, at arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde efter 2022.

Finanstilsynet vil afholde et eksternt arrangement om blockchain og decentral finans den 8. juni 2022 i DGI-byen. Her vil vi blandt andet fortælle om arbejdet i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppens konklusioner vil blive sendt i høring inden udgangen af året.

Senest opdateret 25-02-2022