Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – december 2022

22-12-2022

I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du bl.a. læse en artikel om klassificering af intern viden i forhandlingsforløb. I denne artikel vejleder Finanstilsynet om, hvad udstederne skal være opmærksomme på, når de indgår i kontraktforhandlinger. 

Herudover kan du læse en artikel om ESMA’s opdaterede Q&A til markedsmisbrugsforordningen om, hvorvidt finansielle forventninger til det kommende regnskabsår kan udgøre intern viden, og om konsensus blandt analytikere kan inddrages i vurderingen heraf. 

Du kan også læse en artikel om den nye gennemførelsesforordning på insiderlister

Sidst kan du læse en artikel om en dom som den svenske højesteret afsagde i en sag om markedsmanipulation, hvor tiltalte havde foretaget wash trades. 

Derudover kan du se en oversigt over de offentliggjorte tilsynsreaktioner på kapitalmarkedsområdet i 2022

Desuden har ESMA den 12. oktober 2022 offentliggjort en opdateret version af Q&A på prospektregulering. Den opdaterede Q&A indeholder et nyt spørgsmål og svar vedrørende undtagelsen i prospektforordningens artikel 1, stk. 6a, litra b, om prospektfritagelse i forbindelse med en overtagelsestransaktion gennem et ombytningstilbud.  Den opdaterede Q&A kan findes her

Rigtig god læselyst - god jul og godt nytår. 

 

Senest opdateret 22-12-2022