Ny gennemførelsesforordning om regler for insiderlister

22-12-2022

EU har udgivet en ny gennemførelsesforordning med det primære formål at præcisere reglerne for insiderlister.

Notat om reglerne

Den vigtigste præcisering er, at udsteder skal identificere den specifikke interne viden, herunder hvert enkelt element af intern viden, på sin insiderliste. Ofte er der flere forskellige typer af intern viden hos en udsteder. Det er derfor vigtigt, at det fremgår af insiderlisterne, hvilken intern viden personerne på listen har adgang til. Udsteder skal derfor altid oprette en selvstændig sektion for hvert enkelte element af intern viden. 

Det fremgår også af den nye gennemførelsesforordning, at udsteder kan vælge at føre en permanent insiderliste opført i en separat sektion til den specifikke insiderliste. Udsteder kan altså ikke alene nøjes med at have en permanent insiderliste, men skal altid oprette en specifik insiderliste, der angiver den specifikke interne viden, når den opstår i selskabet. 

Udstederne på SMV-vækstmarkeder skal oprette deres insiderliste over personer med regelmæssig adgang til intern viden i standardmodellen som fastsat i bilag 2 i gennemførelsesforordningen. Udstederne skal være opmærksomme på at medtage alle personer, som har regelmæssig adgang til intern viden, f.eks. ledelsespersoner i direktionen og bestyrelsen. Det betyder, at der ikke, er krav om, at insidere hos udsteder optaget på et SMV-vækstmarked til enhver tid har adgang til al intern viden, men at regelmæssig adgang til intern viden er tilstrækkeligt. 

Finanstilsynet anbefaler, at også små virksomheder laver insiderlister, selvom det er en administrativ byrde. Det giver de små udstedere mulighed for at holde styr på den intern viden i deres virksomhed og dermed bidrage til at sikre, at der ikke sker uretmæssig videregivelse af intern viden.  

Senest opdateret 22-12-2022