Finanstilsynet skal godkende udbydere af crowdfundingtjenester

10-11-2021

Krav om tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder efter Crowdfundingforordningen gælder fra den 10. november 2021.

Crowdfundingforordningen har til formål at lette finansieringen af et projekt ved at rejse kapital fra et stort antal personer, der hver især bidrager med relativt små investeringsbeløb, gennem en crowdfundingplatform.

Ved en crowdfundingplatform forstås et offentligt tilgængeligt internetbaseret informationssystem, der drives eller forvaltes af en crowdfundingtjenesteudbyder. 
Crowdfundingplatforme kan som neutralt mellemled bidrage til at forene investorer og projektejere med behov for finansiering af et projekt. En sådan finansiering kan tage form af i) formidling af lån eller ii) placering af værdipapirer eller instrumenter uden fast forpligtelse samt modtagelse og formidling af ordrer vedrørende de pågældende værdipapirer og instrumenter. Disse to former for crowdfunding betegnes henholdsvis lånebaseret crowdfunding og investeringsbaseret crowdfunding. 

De nye regler kræver tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder, hvis man udøver investeringsbaseret eller lånebaseret crowdfunding, og giver mulighed for at udøve grænseoverskridende aktivitet som crowdfundingtjenesteudbyder. 

Det fremgår af lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet er kompetent myndighed for tilsynet med crowdfundingforordningen, herunder for at give tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder efter crowdfundingforordningen.

Reglerne finder anvendelse fra den 10. november 2021 og indebærer, at selskaber, som ikke har udøvet crowdfundingtjenester inden den 10. november 2021, skal ansøge om og opnå Finanstilsynets tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder, inden der udbydes investeringsbaseret eller lånebaseret crowdfunding. For selskaber, som har udbudt investeringsbaseret eller lånebaseret crowdfunding inden den 10. november 2021, finder overgangsordningen i crowdfundingforordningen anvendelse.

Ifølge overgangsordningen kan selskaber, som har udbudt investeringsbaseret eller lånebaseret crowdfunding inden den 10. november 2021, ansøge om tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder hos Finanstilsynet fra den 10. november 2021 med henblik på at opnå tilladelse senest den 10. november 2023. Opmærksomheden henledes på, at Finanstilsynets sagsbehandlingstid er tre måneder fra modtagelsen af en fuldstændig ansøgning, og at selskabet derfor skal sikre, at Finanstilsynet har modtaget en fuldstændig ansøgning senest den 10. august 2023.
De nærmere krav til ansøgningen og Finanstilsynets behandling heraf følger af artikel 12 i crowdfundingforordningen.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder skal sendes til Finanstilsynet, att.: Kontor for ESG og Bæredygtighed 
Ansøgningsskemaet vil blive tilgængeligt på virk.dk under Myndigheder, Finanstilsynet, når Kommissionens delegerede forordning om reguleringsmæssig teknisk standard om ansøgningsproces og -skema udstedt i medfør af artikel 12, stk. 16, i crowdfundingforordningen foreligger. Indtil da skal anvendes det af ESMA offentliggjorte udkast: Annex Application for authorisation as crowdfunding service provider

Ansøgning kan sendes til crowdfunding@ftnet.dk

Finanstilsynets virksomhedsregister og ESMA’s register over crowdfundingtjenesteudbydere

Crowdfundingtjenesteudbydere, som har fået tilladelse fra Finanstilsynet, vil fremgå af Finanstilsynets virksomhedsregister på Finanstilsynets hjemmeside. Ligeledes vil udenlandske crowdfundingtjenesteudbydere, som udøver grænseoverskridende aktiviteter i Danmark, fremgå af Finanstilsynets virksomhedsregister. Et register over alle crowdfundingtjenesteudbydere i Unionen, som har tilladelse efter crowdfundingforordningen, er offentligt tilgængeligt på ESMA’s hjemmeside.

Du kan finde den danske version af crowdfundingforordningen på Eur-lex her.

Senest opdateret 01-11-2022