Pensionsselskaber skal give slip på kundens hvilende pension

31-05-2021

Pensionsselskaber må ikke fastholde kunden med urimelige vilkår, eller forsøge at overtale kunden til at blive, når kunden har besluttet sig for at flytte sin hvilende pension til et andet selskab. Finanstilsynet giver tre påbud til PensionDanmark.

Finanstilsynet har undersøgt PensionsDanmarks vilkår og kommunikation til sine medlemmer, fordi flere medlemmer har klaget over, at selskabet afviste at overføre medlemmernes hvilende depoter til en ny opsparing i et andet selskab. PensionDanmark begrundede afvisningen med, at flytningen ifølge egne vilkår kun var mulig gennem den såkaldte jobskifteordning inden for 36 måneder efter jobskifte. 

”I denne sag vurderer vi, at PensionDanmark af hensyn til selskabets forretningsmodel, som bygger på stordrift, indførte en urimelig binding af medlemmer, som ikke længere er tilknyttet det overenskomstområde, som PensionDanmark dækker. Derfor påbyder vi PensionDanmark at fjerne det urimelige vilkår og at oplyse sine kunder om, at der ikke er tidsbegrænsninger i muligheden for at få overført sin hvilende opsparing til et nyt selskab”, siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets Forbrugerkontor. 

Finanstilsynet understreger, at det modtagne selskab har rådgivningsforpligtelsen over for kunden. Derfor får PensionDanmark et påbud om at efterkomme kundens ønske om at flytte sin pensionsordning uden at forsøge at fastholde kunden ved at oplyse ensidigt og pågående om de mulige ulemper ved et skifte, med mindre kunden kan miste væsentlige rettigheder.

Konkurrencen og kundernes pensionsopsparing skades 

”I denne sag har selskabet opsat flere ulovlige hegn for at holde kunderne inde i folden. Hvis alle selskaber indførte lignende vilkår og adfærd, vil mobiliteten på pensionsmarkedet stivne. Den adfærd er skadelig for den fri konkurrence og kan være en stor økonomisk ulempe for den enkelte kunde. Kunden forhindres i at samle sine pensioner og mister dermed penge af sin opsparing til flerdobbelte administrationsomkostninger." 

Tre påbud der skal sikre gode pensionsprodukter

Undersøgelsen af PensionDanmark og afgørelsen er en del af Finanstilsynets strategiske indsats for en ordentlig finansiel sektor og gode finansielle produkter til forbrugerne. Derfor får PensionDanmark tre påbud om at;

  • Fjerne vilkår i forsikringsbetingelserne, der på urimelig måde hindrer medlemmerne i at flytte deres pensionsordninger til andre selskaber.
  • Orientere alle medlemmer om, at vilkåret har været i strid med god skik, så medlemmer som tidligere har afholdt sig fra eller er blevet afvist i at overføre deres pensionsordning med henvisning til dette vilkår, får mulighed for at anmode herom på ny
  • Gennemføre et medlems anmodning om overførsel af deres pensionsordning uden at kontakte pensionstageren, medmindre der er risiko for, at pensionstageren ved overførslen mister væsentlige rettigheder.

Læs påbuddet til PensionDanmark

 

Senest opdateret 31-05-2021