Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - januar 2021

19-01-2021

I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse, at en fortrolighedsaftale ikke i sig selv kan begrunde, at et selskab kan udsætte offentliggørelsen af intern viden.Du kan også læse om pligten til at udarbejde en liste over ledende medarbejdere og om nye regler om insiderlister for SMV-vækstmarkeder.Endelig kan du se en oversigt over de offentliggjorte tilsynsreaktioner på kapitalmarkedsområdet i 2020.

Fortrolighedsaftaler - Ikke legitim grund til udsættelse af intern viden

Denne artikel tager stilling til, om indgåelse af fortrolighedsaftaler i sig selv kan udgøre en legitim interesse, der medfører, at udsteder kan udsætte offentliggørelsen af intern viden.

Læs mere her.

_________________________________________________ 

Pligt til at udarbejde liste over ledende medarbejdere

Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 5, pålægger udstedere at udarbejde en liste over alle ledende medarbejdere og disses nærtstående. 

Læs mere her.

_________________________________________________

Nye regler om insiderlister for SMV-vækstmarkeder

Som et led i at fremme SMV-vækstmarkeder erstattes reglerne om insiderlister i markedsmisbrugsforordningen for udstedere på SMV-vækstmarkeder med en mindre byrdefuld permanent liste over insidere.

Læs mere her

_________________________________________________ 

Offentliggjorte tilsynsreaktioner på kapitalmarkedsområdet (2020)

Her kan du se en oversigt over de offentliggjorte tilsynsreaktioner på kapitalmarkedsområdet i 2020.

Læs mere her.

_________________________________________________

Senest opdateret 19-01-2021