Offentliggjorte tilsynsreaktioner på kapitalmarkedsområdet (2020)

19-01-2021

Note: Finanstilsynet har pligt til bl.a. at offentliggøre påtaler, påbud og politianmeldelser på kapitalmarkedsområdet på sin hjemmeside. I nogle tilfælde vil en tilsynsreaktion dog ikke blive offentliggjort, f.eks. hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod. Oversigten nedenfor er derfor ikke nødvendigvis en udtømmende oversigt over alle de tilsynsreaktioner, som Finanstilsynet har givet på kapitalmarkedsområdet. Oversigten kan heller ikke bruges til at danne sig et indtryk af, hvor mange sager for lovovertrædelser på området Finanstilsynet påbegynder. 

 

Titel

Emne

Dato for offentliggørelse

Link

Påtale til Arrowstreet Capital, Limited Partnership for manglende indberetning af en kort nettoposition

Shortselling

17. januar 2020

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paatale/2020/Arrowstreet_nettoposition_170120

Påtale til Echo Street Capital Management LLC for manglende indberetning af en kort nettoposition

Shortselling

24. januar 2020

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paatale/2020/Echo_street_capital_240120

Påtale til AGF A/S for ikke at have offentliggjort intern viden hurtigst muligt

Intern viden

7. februar 2020

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paatale/2020/AGF_paatale_070220

Påtale til Danske Bank A/S for mangler i offentliggørelsen af prisstillelser for obligationer

Førhandelsgennemsigtighed

2. juni 2020

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paatale/2020/Paatale_DB_020620

Politianmeldelse af Danske Bank A/S for overtrædelser af markedsmisbrugsforordningen

Markedsmanipulation

Markedsovervågning

10. juni 2020

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/tilsynsreaktioner/Politianmeldelse/2020/Politanmeldelse

Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktion

Ledende medarbejderes transkationer

24. juni 2020

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paatale/2020/Medarbejder_overskridelse

Påtale til ChemoMetec A/S for mangelfuld offentliggørelse af intern viden

Intern viden

8. juli 2020

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paatale/2020/Chemometec_08072020

Påbud til PilliousDK ApS (tidligere Siporto ApS) for manglende opfyldelse af reglerne om investeringsanbefalinger

Investeringsanbefalinger

15. september 2020

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paabud/2020/Paabud_anonymiseret_150920

Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktion

Ledende medarbejderes transaktioner

7. december 2020

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paatale/2020/Overdrivelse


Senest opdateret 19-01-2021