Offentliggørelse af op- eller nedjusteringer som intern viden

13-12-2021

En række udstedere har modtaget brev fra Finanstilsynet. Det gælder udstedere, som ikke har offentliggjort op- eller nedjusteringer til finansielle forventninger som intern viden. I juni kom en vejledning om emnet.

Op- eller nedjustering af finansielle mål i periodemeddelelser

I tilfælde hvor en udsteder ikke kan opretholde sine finansielle mål til indeværende år, bør udstederen tage stilling til, om en op- eller nedjustering af disse mål udgør intern viden, der skal offentliggøres hurtigst muligt. Det betyder, at offentliggørelsen af den interne viden kan ligge før offentliggørelsen af den finansielle rapport, hvori justeringen indgår.  

Finanstilsynet har konstateret, at flere udstedere op- eller nedjusterer selskabets finansielle mål i deres finansielle rapporter uden at offentliggøre dette som intern viden. Det er ofte sket i forbindelse med, at selskaberne har offentliggjort deres halvårsrapporter. Derfor har Finanstilsynet sendt breve ud til de pågældende udstedere.  

Den nye vejledning

Finanstilsynet offentliggjorde i juni vejledning nr. 9449 af 14. juni 2021 – Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden? Vejledningen erstatter vejledning nr. 9973 af 9. oktober 2017 af samme navn om offentliggørelse af intern viden i finansielle rapporter i medfør af artikel 17, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen.

I vejledningen kan udstedere læse om, hvornår justeringer til allerede udmeldte forventninger udgør intern viden. 

Som noget nyt omhandler vejledningen også, hvornår de første udmeldinger om forventningerne til et kommende regnskabsår og langsigtede forventninger eller ændringer til disse kan udgøre intern viden. Hvad angår langsigtede forventninger, er der større sandsynlighed for, at disse vil kunne udgøre intern viden, hvis de er konkrete og målbare, end hvis der er tale om ikkekonkrete og ikkemålbare forventninger. 

Vejledningen indeholder også yderligere retningslinjer for den tid, en udsteder har til at vurdere, om oplysninger udgør intern viden, inden udstederen skal offentliggøre oplysningerne som intern viden. Udsteders langsigtede forventninger eller ændringer til disse vil typisk kræve, at udsteder tager stilling til sin strategiske udvikling og initiativer, hvor bestyrelsen har en ledende rolle. Udsteders organisatoriske struktur og processer bør dog altid understøtte, at offentliggørelse af intern viden sker hurtigst muligt.

Vejledningen indeholder også nye eksempler til illustration af ovennævnte. 

Læs vejledningen

 

Senest opdateret 13-12-2021