Ny vejledning: Offentliggørelse af oplysninger i finansielle rapporter som intern viden

16-06-2021

Finanstilsynet har offentliggjort vejledningen ”Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?”

Vejledningen erstatter vejledning nr. 9973 af 9. oktober 2017 af samme navn om offentliggørelse af intern viden i finansielle rapporter i medfør af artikel 17, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen. 

I forhold til den tidligere vejledning omhandler den nye vejledning også en udsteders første udmeldinger om forventningerne til et kommende regnskabsår og langsigtede forventninger samt ændringer til disse. Vejledningen indeholder desuden nye eksempler. Sidst er der tilføjet yderligere tekst om råderummet for det ledelsesmæssige skøn under afsnit 3. 

Læs vejledningen.

Læs de modtagne høringssvar

Senest opdateret 16-06-2021