Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – december 2021

13-12-2021

I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du bl.a. læse, at Finanstilsynet har offentliggjort et notat angående risikofaktorer i prospekter til udstedere, der kan bruges som en hjælp til at udarbejde risikofaktorafsnittet i prospekter, som ofte ikke lever op til reglerne i prospektforordningen.

Du kan også læse om markering af intern viden i selskabsmeddelelser for First North-selskaber, og om vigtigheden af, at First North selskaber skriftligt orienterer i deres selskabsmeddelelse, at de offentliggør intern viden.

Du kan derudover også læse om en ny vejledning til udstedere om intern viden i finansielle rapporter i forhold til op- eller nedjusteringer. 

Du kan læse om en dom, hvor markedsmanipulation udløste en fængselsstraf.

Endelig kan du se en oversigt over de offentliggjorte tilsynsreaktioner på kapitalmarkedsområdet i 2021. 

 

Senest opdateret 13-12-2021