Dom for markedsmanipulation

13-12-2021

I juni 2020 blev en person dømt for markedsmanipulation i form af handel med sig selv. Dommen er her kort beskrevet.

I juni 2020 blev en person dømt for i ni tilfælde at have handlet mellem sit personlige depot og et depot tilhørende en virksomhed, som vedkommende var direktør i og ejer af. Dermed havde den pågældende handlet med sig selv over børsen, såkaldte wash trades. 

Da markedet ikke kunne se, at personen var både køber og sælger i samme handel, har handlerne givet, eller antages at have givet, urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter og kursen på aktierne.

Byretten fandt personen skyldig og idømte vedkommende 60 dages fængsel. Heraf skulle 30 dage afsones med det samme, resten var betinget. Virksomheden blev idømt en bøde på 40.000 kr.

Handlerne blev begået indenfor en periode på ca. en måned, og tidsintervallerne mellem salgs- og købsordrerne varierede fra 54 sekunder til 32 minutter og 5 sekunder. Retten lægger vægt på, at handlerne ansås for at have haft et systematisk præg med et sammenfaldende mønster. Desuden var der tale om handler med et stort antal aktier i tre forskellige selskaber.

Omkring straffastsættelsen bemærker retten bl.a.: 

”Som flere gange fastslået i retspraksis, herunder af Højesteret, findes anvendelse af ubetinget fængselsstraf for forhold som de foreliggende i almindelighed påkrævet for at modvirke den pågældende form for kriminalitet, også selv om der ikke måtte kunne påvises konkrete tab som følge af handlingerne, og idømmelse af en betinget dom findes således at kræve, at der foreligge omstændigheder, der giver grundlag for fravigelse af udgangspunktet.”

Senest opdateret 13-12-2021