Udskydelse af reglerne om European Single Electronic Format (ESEF)

18-12-2020

Som følge af COVID-19 virussens effekt på realøkonomien og de finansielle markeder er der på EU-plan i december 2020 blevet færdigforhandlet en genopretningspakke på kapitalmarkedsområdet. Genopretningspakken betyder bl.a., at medlemsstaterne kan vælge at udskyde implementeringen af ESEF-reglerne med et år, hvilket Danmark har valgt at gøre. Reglerne kommer dermed til at gælde alle virksomheder med Danmark som hjemland, der er børsnoteret eller på anden måde er udstedere af finansielle instrumenter optaget til handel på regulerede markeder i EU pr. 1. januar 2021 og frem. Som følge af udskydelsen vil ESEF-reglerne først være gældende for de årsrapporter, der dækker regnskabsperioder fra og med 1. januar 2021 og frem, dvs. de årsrapporter, der første gang offentliggøres i 2022.
 
Det vil være valgfrit for alle berørte udstedere, om de vil udarbejde og offentliggøre årsrapporterne for 2020, der offentliggøres i 2021, efter ESEF-reglerne. Udskydelsen kommer ikke til at have effekt på de yderligere krav, der indfases i løbet af de kommende år. I årsrapporterne for regnskabsår, der starter fra og med 1. januar 2022, gælder kravet til opmærkning af regnskabsnoter med iXBRL via såkaldt ”block tagging” fortsat.

 

 

Senest opdateret 18-12-2020

Links