Forlængelse af midlertidig nedsat indberetningsgrænse for korte nettopositioner i europæiske aktier

17-12-2020

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har den 17. december 2020 fornyet sin beslutning om midlertidigt at kræve, at alle korte nettopositioner i europæiske aktier indberettes, hvis de når eller overstiger 0,1 pct. af selskabets udstedte aktiekapital. Forlængelsen gælder fra og med den 19. december 2020 og tre måneder frem.

Med beslutningen fortsætter den midlertidigt lavere indberetningsgrænse på 0,1 pct. for korte nettopositioner i aktier, som ESMA indførte den 16. marts 2020 under markedsuroen i forbindelse med COVID-19, se her. Den lavere indberetningsgrænse er tidligere blevet forlænget yderligere tre måneder ad gangen af to omgange, senest i september til og med den 18. december, se her og her.
 
Den normale indberetningsgrænse er 0,2 pct. af et selskabs udstedte aktiekapital.

Yderligere informationer fra ESMA om den midlertidigt nedsatte grænseværdi

 

Senest opdateret 17-12-2020