Nedsættelse af grænseværdi for indberetning af korte nettopositioner i europæiske aktier

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har besluttet at nedsætte grænsen midlertidigt for indberetning af korte nettopositioner fra 0,2 pct. til 0,1 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab optaget til handel på et reguleret marked. Den nye grænseværdi træder i kraft den 16. marts 2020 og gælder tre måneder frem.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Nedsættelsen skyldes, at ESMA og de nationale kompetente myndigheder i den nuværende markedssituation ønsker et bedre datagrundlag for at vurdere omfanget af korte nettopositioner. Ændringen sker på baggrund af short selling-forordningens artikel 28.

 

Nedsættelsen betyder, at virksomheder eller personer med korte nettopositioner i en aktie skal indberette til den relevante kompetente myndighed, når den pågældende korte nettoposition når eller overstiger 0,1 pct. af den udstedte aktiekapital i det pågældende selskab. Desuden skal der ske indberetning, når positionen kommer under 0,1 pct. Dertil skal ændringer i den korte nettoposition indberettes, hvis positionen når, kommer over eller falder under hver 0,1 pct. over den nye grænseværdi på 0,1 pct., dvs. der skal også ske indberetning, hvis f.eks. positionen ændres fra 0,15 pct. af selskabets udstedte aktiekapital til 0,22 pct.

 

Ændringen gælder kun for korte nettopositioner, der når eller overstiger grænseværdien på 0,1 pct. efter, at den nye grænseværdi på 0,1 pct. er trådt i kraft.

 

Indberetningerne skal som hidtil ske til den relevante kompetente myndighed senest kl. 15.30 den følgende handelsdag.

Indberetninger til Finanstilsynet

 

Korte nettopositioner i værdipapirer, der er optaget til handel i Danmark, skal indberettes til Finanstilsynet.

 

Hvis du er en udenlandsk virksomhed eller udenlandsk person, som ikke tidligere har indberettet, skal du først oprette dig som bruger.

 

Hvis du har spørgsmål til, hvordan man indberetter en kort nettoposition, eller spørgsmål til hvordan man som udenlandsk virksomhed eller udenlandsk person opretter sig som bruger, kan du finde yderligere informationer her.

 

Yderligere informationer fra ESMA om den nedsatte grænseværdi kan findes her.