SFTR

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EØS-relevant tekst)

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

SFTR har til formål at øge gennemsigtigheden af visse aktiviteter på de finansielle markeder, f.eks. brugen af værdipapirfinansieringstransaktioner og sikkerhedsstillelse samt genanvendelse, så risiciene kan identificeres.

SFTR fastsætter EU-regler om rapporteringen af detaljerede oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner til transaktionsregistre, om oplysninger om værdipapirfinansieringstransaktioner samt "total return swaps", der skal meddeles investorer i institutter for kollektiv investering, og om minimumsbetingelser for gennemsigtighed, der skal overholdes af de parter, der indgår i genanvendelse af sikkerhedsstillelse.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 12/01/2016

Anvendelsesdato: 12/01/2016

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.

Senest opdateret 14-04-2020

ESA-retningslinjer