NPL-direktivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/2167 af 24. november 2021 om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU (NPL-direktivet).

Du kan finde retsakten på Eur-lex her

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Direktivet fastsætter regler for kreditkøberes køb og kreditservicevirksomheders servicering af misligholdte kreditaftaler, der er udstedt af kreditinstitutter. Formålet med direktivet er at fastlægge fælles europæiske regler for salg af misligholdte lån fra kreditinstitutter til kreditkøbere med henblik på inddrivelse gennem kreditservicevirksomheder samt at fastlægge beskyttelsesregler for låntager. Hensigten er at mindske de europæiske kreditinstitutters aktuelle beholdninger af misligholdte lån samt forhindre overdreven ophobning heraf i fremtiden.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 28. december 2021

Anvendelsesdato: 30. december 2023

Senest opdateret 02-07-2024