MFF

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger (EØS-relevant tekst. )

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Forordningen om pengemarkedsforeninger fastsætter fælles EU-regler for at gøre disse foreninger mere modstandsdygtige og bedre i stand til at modstå stød på markedet.  Forordningen er primært rettet mod risici, der kan opstå, når store grupper af investorer begynder at trække sig fra pengemarkedsforeninger, hvilket kan medføre risiko for afsmittende virkning på tværs af EU. Reglerne skal sikre bedre beskyttelse af pengemarkedsforeningernes investorer og sikre det indre markeds integritet ved at forebygge disse risici.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 20/07/2017

Anvendelsesdato: 21/07/2018. Visse bestemmelser med førtidig anvendelsesdato

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.

Senest opdateret 22-02-2024

ESA-retningslinjer