ESAP

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2859 af 13. december 2023 om oprettelse af et fælles europæisk adgangspunkt, som giver centraliseret adgang til offentligt tilgængelige oplysninger med relevans for finansielle tjenesteydelser, kapitalmarkeder og bæredygtighed 

Herunder finder du information om den gældende forordninger, der etablerer den centrale database med tilhørende forordning og direktiv med angivelse af omfattede retsakter og krav til indberetning. 

Kort introduktion

Det centrale formål med ESAP er at give offentligheden let, centraliseret adgang til oplysninger om enheder og deres produkter, der offentliggøres og er relevante for finansielle tjenesteydelser, kapitalmarkeder, bæredygtighed og mangfoldighed. ESAP administreres af Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), der får information fra egne systemer såvel som andre europæiske og nationale data indsamlingsenheder. ESAP skaber ikke nye oplysninger men giver adgang til eksisterende information. Systemet vil blive indfaset i flere stadier. ESAP forordningen er suppleret af en forordninger, der ændrer en række sektorforordninger samt et direktiver, der ændrer en række sektor direktiver for at tage højde den nye adgang via ESAP og krav til indrapporteringen af information til relevante indsamlende enheder.

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2859 af 13. december 2023 om oprettelse af et fælles europæisk adgangspunkt, som giver centraliseret adgang til offentligt tilgængelige oplysninger med relevans for finansielle tjenesteydelser, kapitalmarkeder og bæredygtighed etablerer selve systemet og rammen for dens virke med central håndtering af ESMA.

Du kan finde retsakten på Eur-Lex

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: [forventet 8. januar 2024]

Anvendelsesdato: 9. januar 2024

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2869 af 13. december 2023 om ændring af visse forordninger for så vidt angår oprettelse af det fælles europæiske adgangspunkt og dets funktionsmåde Forordningen ændrer i en række sektor forordninger for at etablere grundlaget for indsendelse af materiale, der kan gå videre til ESAP. 

Du kan finde retsakten på Eur-Lex

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: [forventet 8. januar 2024]

Anvendelsesdato: 9. januar 2024

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2023/2864 af 13. december 2023 om ændring af visse direktiver for så vidt angår oprettelse af det fælles europæiske adgangspunkt og dets funktionsmåde

Direktivet ændrer i en række sektor direktiver for at etablere grundlaget for indsendelse af materiale, der kan gå videre til ESAP.

Du kan finde retsakten på Eur-Lex

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: [forventet 8. januar 2024]

Anvendelsesdato: 9. januar 2024

Delegerede retsakter 

[ingen endnu]

ESA retningslinjer

[ingen endnu]

 
Senest opdateret 02-01-2024