Crowdfundingforordningen

Kort introduktion

Crowdfundingforordningen har til formål at lette finansieringen af et projekt ved at rejse kapital fra et stort antal personer, der hver især bidrager med relativt små investeringsbeløb, gennem en crowdfundingplatform

Ikrafttrædelsesdato: 9. november 2020

Anvendelsesdato: 10. november 2021

Fulde titel som angivet på Eur-lex: "Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937."

Senest opdateret 22-11-2021