Bæredygtige finansieringer - Benchmarks

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2089 af 27. november 2019 om ændring af forordning (EU) 2016/1011, for så vidt angår EU-benchmarks for klimaovergangen, Paristilpassede EU-benchmarks og bæredygtighedsrelaterede oplysninger om benchmarks.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Forordningen indfører en ny kategori af finansielle benchmarks, som skal give bedre oplysninger om en investeringsporteføljes CO2-fodaftryk. Der indføres også forpligtelse til at alle benchmarks eller benchmarkfamilier skal give en forklaring på hvordan miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer afspejles i investeringsstrategi og metodologi tilpasning til målet om reduktion af CO2-emissioner. 
Teksten forlænger også den oprindelige overgangsordning for kritiske benchmarks og benchmarks fra tredjelande indtil udgangen af 2021.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 10/12/2019

Anvendelsesdato: 10/12/2019

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes i EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA). 

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.

Senest opdateret 13-03-2020