AMLA-R

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1620 af 31. maj 2024 om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 (AMLA)

Herunder finder du information om den gældende forordning, der etablerer den nye europæiske hvidvaskmyndighed.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Forordningen etablerer en EU-tilsynsmyndighed til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering med hovedsæde i Frankfurt am Main, Tyskland, herunder på baggrund af en række hvidvaskskandaler i EU-landene de senere år. Myndigheden skal bl.a. have direkte tilsyn (dvs. føre det daglige hvidvasktilsyn) med udvalgte kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder i EU, hvor risikoen for hvidvask og terrorfinansiering anses for størst. Myndigheden skal derudover have tilsyn med de nationale hvidvasktilsynsmyndigheder og derigennem med de forpligtede enheder, som ikke er udvalgt til direkte tilsyn (et indirekte tilsyn). Yderligere skal myndigheden etablere en mekanisme for at styrke samarbejde og informationsudveksling mellem nationale finansielle efterretningsenheder (FIUs).

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1620 af 31. maj 2024 om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 (AMLA)

Du kan finde retsakten på Eur-Lex her

Ikrafttrædelsesdato: 19. juni 2024 + 7 dage

Anvendelsesdato: 1. juli 2025. Artikel 1, 4, 49, 53, 54, 55, 57-66, 68-71, 100, 101 og 107 finder dog anvendelse fra den 26. juni 2024, og artikel 103 finder anvendelse fra den 31. december 2025

Senest opdateret 19-06-2024