Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter

Tilsynsdiamanten opstiller en række pejlemærker med tilhørende grænseværdier for, hvad Finanstilsynet som udgangspunkt anser for realkreditvirksomhed med forhøjet risiko.

Kontakt

Specialkonsulent

Emilio Hellmers
33 55 83 32
emi@ftnet.dk

Tilsynsdiamant for Realkreditinstitutter 

Til hvert af de anførte pejlemærker er knyttet grænseværdier (jf. notat vedhæftet nederst)

Pejlemærkerne er fastsat, så de på den ene side modvirker overdreven risikotagning og på den anden side gør det muligt for sunde institutter at drive rentabel virksomhed inden for pejlemærkerne med henblik på, at der fortsat ydes den nødvendige kredit til virksomheder og husholdninger.

Institutter, der overskrider et eller flere pejlemærker, kan efter en individuel vurdering modtage en offentlig risikooplysning.

Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter vil gælde fra 2018. For at give institutterne tilstrækkelig tid til at indrette sig, vil pejlemærkerne for afdragsfrihed og lån med kort funding dog først gælde fra 2020.

Se også

Notat om tilsynsdiamant for realkreditinstitutter (pdf)

 

Faktabilag (pdf)

 

Pressemeddelelsen ved offentliggørelsen af tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter (pdf)