Rapport om undersøgelse af hensigtsmæssigheden i den gældende lov om tilsyn med firmapensionskasser

 
Økonomi- og Erhvervsministeriet nedsatte i sommeren 2005 et udvalg, der skulle undersøge mulighederne for at modernisere lov om tilsyn med firmapensionskasser.
 
Udvalget afgav rapport til Økonomi- og Erhvervsministeriet den 3. oktober 2006. Nedenfor er link til udvalgets rapport.
 
Udvalget behandlede primært følgende emner:
 
1.      Udtrædelsesgodtgørelse
2.      Tegningsgrundlag
3.      Udbetaling af en overdækning til sponsorvirksomheden
4.      Revision af lovens kapitel 8 om overførsel af pensionstilsagn, genoprettelsesplaner, andre foranstaltninger og opløsning.
 
Emnerne er nærmere beskrevet i rapportens afsnit 4.
 
Dele af udvalgets rapport er indarbejdet i et lovforslag, der forventes fremsat i januar 2007.
 

Kontaktperson:

Inge Jessen

Direkte tlf.nr.:

33 55 82 91


Rapport om undersøgelse af hensigtsmæssigheden i den gældende lov om tilsyn med firmapensionskasser

Bemærkninger til rapporten fra Dansk Industri

Bemærkninger til rapporten fra Kammeradvokaten