FESCO påbegynder høring af standarder om god forretningsskik for værdipapirhandlere

Download "Standarder og regler for harmonisering af centrale regler for god forretningsskik til beskyttelse af investorer"

Finanstilsynet gør opmærksom på, at dette er en vejledende oversættelse af den gældende engelske version, der kan findes her: " Standards and Rules for Harmonizing Core Conduct of Business Rules for Investor Protection"

Sammenslutningen af værdipapirtilsynene i EU og EØS (The Forum of European Securities Commisions) vedtog på sit seneste møde i Wien dokumentet "Standards and Rules for Harmonizing Core Conduct of Business Rules for Investor Protection", som indeholder forslag til fælles standarder for god forretningsskik for værdipapirhandlere.

Samtidig besluttede FESCO, at offentliggøre standarderne som led i en bred høringsrunde.