PEP-liste

Her kan du læse mere om PEP-listen samt vejledning og bekendtgørelse hertil.

Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, skal kunne afgøre, om deres kunder mv. er politisk eksponerede personer (PEP). Virksomhederne/personerne skal bl.a. foretage skærpet overvågning af forretningsforbindelser med PEP’er. De nærmere regler herom fremgår af hvidvasklovens § 18.

Finanstilsynet fører en liste over de personer, der er PEP i Danmark. Listen baserer sig på indberetninger fra de myndigheder og organisationer mv., der i henhold til PEP-bekendtgørelsen skal indberette navne og fødselsdag for de PEP-er, der er tilknyttet dem.

Hent seneste PEP-liste her


Der henvises desuden til vejledningen om PEP.