LEI-kode for udstedere på et reguleret marked

Fra den 1. januar 2017 skal alle udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, have en Legal Entity Identifer (LEI-kode). En LEI-kode er en standardiseret kode på 20 karakterer bestående af både tal og bogstaver. Koden indeholder nøgleoplysninger, der gør det muligt og entydigt at identificere selskaber på de globale finansielle markeder.

Forpligtelsen indføres i udstederbekendtgørelsens § 8, stk. 4, hvorefter udstedere ved indsendelse af oplysninger til Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser (herefter OASM’en) skal angive sin identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode). Udstederbekendtgørelsen kan findes her.

Baggrunden for kravet er oprettelsen af en europæisk elektronisk adgangsportal for regulerede oplysninger i henhold til gennemsigtighedsdirektivet. Formålet med en europæisk elektronisk adgangsportal er at sikre, at der hurtigt opnås adgang til regulerede oplysninger på et ikke-diskriminerende grundlag på tværs af medlemslandene. LEI-koden skal således gøre det muligt for investorer nemt og hurtigt at få adgang til oplysninger om udstedere med hjemland inden for den Europæiske Unions funktionsmåde. 

Fremover skal ledende medarbejdere eller disses nærtstående også angive udstederens LEI-kode i standardformularen for indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner.

Indsendelse af LEI-kode til Finanstilsynet

Udstederen af værdipapirer skal indsende sin LEI-kode til Finanstilsynet hurtigst muligt.

LEI-koden sendes til SEKO4-Postkasse@ftnet.dk med oplysninger, der gør det muligt at identificere den relevante virksomhed (CVR-nummer). Virksomhedens LEI-kode vil herefter fremgå som en stamdata-oplysning i OASM’en.

Oprettelse af en LEI-kode

Oprettelsen af en LEI-kode sker hos en bemyndiget LEI-udbyder, som validerer visse oplysninger om virksomheden, inden LEI-koden bliver udstedt. Oplysningerne, som udbyderen skal have ved oprettelsen, er typisk de oplysninger, der er anført i CVR-registreret.

Der findes ikke en dansk udbyder af LEI-koder, og danske virksomheder vil derfor skulle benytte sig af en udenlandsk udbyder. En dansk virksomhed kan blandt andet oprette en LEI-kode gennem følgende udbydere:

• WM Datenservice (Tyskland)
• London Stock Exchange/UnaVista (England)
• GMEI Utility (USA)

Den fulde liste over udbyderne af LEI-koder kan findes her under "Endorsed Pre-LOUs of the Interim Global Legal Entity Identifier System". På de enkelte udbyderes hjemmeside vil der ofte kunne findes en brugervejledning for oprettelsen af en LEI-kode.

Erhvervelsen af en LEI-kode er forbundet med en udgift. Oprettelsen koster ca. 1.100-1.300 kr., og hertil kommer et årligt gebyr på ca. 650-750 kr.

Selskaberne vil efter oprettelsen af en LEI-kode have to identifikationsnumre: et CVR-nummer og en LEI-kode. CVR-nummeret anvendes nationalt, mens LEI-koden anvendes internationalt.