Påbud til pensionskasser om at fjerne urimelige begrænsninger for pensionsflytninger

Pensionsvirksomheder må ikke stille usaglige hindringer i vejen for at pensionskunder kan flytte deres hvilende arbejdsmarkedspensioner til andre selskaber. Pensionsvirksomheder kan kun stille krav i forbindelse med flytningen, som er i kundens interesse. Fire pensionskasser under PKA har fået påbud fra Finanstilsynet for at blokere for flytninger ved at opstille usaglige vilkår.

Kontakt

Kontorchef

Ulla Brøns Petersen
+45 33 55 82 43
ubp@ftnet.dk

Finanstilsynet har undersøgt de vilkår, som fire pensionskasser under PKA binder deres kunder med. Flere kunder har klaget over, at selskabet afviste at overføre deres hvilende pensionsopsparing til en ny ordning i et andet selskab, som vel og mærke ikke var var en obligatorisk arbejdsmarkedspension.

Finanstilsynet har tidligere slået fast, at vilkår, der begrænser mulighederne for at flytte hvilende pensionsordninger, er i strid med reglerne om god skik. Det skete første gang med et påbud til Pension Danmark i 2021 og senere med en rapport i 2022.  Nu understreger Finanstilsynet igen, at en kunde skal have en individuel og saglig begrundelse for sådanne vilkår, hvis pensionskasserne skal leve op til kravet om redelig og loyal adfærd overfor kunderne.

”Pensionskasserne skal åbne udgangsdøren for de kunder, som ikke længere indbetaler på en arbejdsmarkedspension, og som ønsker at samle deres ordninger ét sted. Forestil dig en fysioterapeut, som ønsker at åbne sin egen klinik, og som selvstændig ikke kan få sin arbejdsmarkedspension overført til sin nye pensionsordning, fordi denne i sagens natur ikke er en kollektiv ordning. Det kan f.eks. betyde, at den nyligt selvstændige fysioterapeut må vinke farvel til sin mulighed for at gå tidligere på pension. Det kan være en god rettighed at tage med sig, hvis f.eks. helbredet gør, at man er nødt til at trække sig fra arbejdsmarkedet nogle år før forventet. Den slags behov skal pensionskasserne have for øje,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets forbrugerkontor. 

Byrdefulde vilkår skal være i kundens interesse

Det er klart til ulempe for kunden, hvis pensionskassen begrænser muligheden for at flytte en pensionsordning. Hvis pensionskassen opstiller vilkår for at flytte en ordning, skal den have saglige individuelle grunde, dvs. grunde, der er i kundens interesse. Hvis pensionskassen f.eks. kan give førnævnte fysioterapeuts pensionsopsparing en klausul med på vejen, som sikrer at ordningen fremadrettet ikke kan genkøbes, men bevarer sit formål som forsørgelse i pensionisttiden, skal pensionskassen vælge denne løsning frem for at stoppe kunden i at flytte med begrundelsen om, at det er for at hindre genkøb. 

”Vi har hamret den samme, simple pointe fast for tredje gang med disse påbud og haft masser af dialog med branchen om dette. Nu håber jeg, at pointen bliver siddende i pensionsvirksomhedernes bevidsthed,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen.

Find påbuddene til pensionskasserne her
 
Find det tidligere påbud til Pension Danmark

Find rapporten Tilbageværende udfordringer med pensionsoverførsler mellem pensionsvirksomheder fra 2022