Statistik for korte positioner i danske aktier, ultimo august 2020

Ved udgangen af august var antallet af danske aktier med betydelige korte nettopositioner 47 og dermed én mere i forhold til udgangen af juli. Ambu var ultimo august den mest shortede danske aktie og ISS den næstmest shortede. Det viser Finanstilsynets opgørelse af de akkumulerede korte nettopositioner i danske aktier.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Ved udgangen af august var der samlet set betydelige korte nettopositioner (dvs. 0,1 pct. eller derover af den udstedte aktiekapital) i Ambu svarende til 8,6 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, se tabellen nedenfor. Det er en stigning på 1,4 procentpoint i forhold til måneden før. ISS var den næstmest shortede aktie med korte nettopositioner svarende til 8,5 pct. af selskabets udstedte aktiekapital, hvilket er et fald på 0,3 procentpoint i forhold til juli.

 

Investorerne havde betydelige korte nettopositioner i 47 danske aktier ved udgangen af august. I tre aktier svarede de korte nettopositioner til mere end 5 pct. af den udstedte aktiekapital.

 

 

30. juni 2020

31. juli 2020

31. august 2020

Udsteder

Pct.

Udsteder

Pct.

Udsteder

Pct.

Ambu

7,3

ISS

8,8

Ambu

8,6

ISS

7,0

Ambu

7,2

ISS

8,5

Pandora

5,5

Pandora

5,7

FLSmidth & Co.

5,0

Demant

4,4

Demant

4,4

Pandora

4,6

NKT

3,8

Bavarian Nordic

3,7

Demant

4,2

Jyske Bank

3,4

FLSmidth & Co.

3,6

The Drilling Company of 1972

3,9

Chr. Hansen Holding

3,1

NKT

3,2

Bavarian Nordic

3,6

FLSmidth & Co.

3,0

The Drilling Company of 1972

3,1

Jyske Bank

3,1

Vestas Wind Systems

2,9

Chr. Hansen Holding

3,0

Chr. Hansen Holding

2,7

Bavarian Nordic

2,8

Jyske Bank

3,0

NKT

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrund

Finanstilsynet offentliggør månedligt en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her.

 

Tabellerne er baseret på de indberetninger, som Finanstilsynet skal modtage efter reglerne i short sellingforordningen. Normalt er det kun korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital, der skal indberettes til Finanstilsynet. Gældende fra den 16. marts 2020 og minimum frem til 16. september er det dog på europæisk plan besluttet at sænke indberetningsgrænsen til 0,1 pct. Alle indberetninger på eller over 0,1 pct. indgår i denne opgørelse.

 

Korte nettopositioner under indberetningsgrænserne indgår ikke i opgørelserne. De korte nettopositioner kan derfor være højere end angivet i tabellerne.  Bemærk, at der kan være indberettet fejlbehæftede korte nettopositioner, og at statistikken derfor kan blive revideret løbende.