Offentliggjorte korte nettopositioner

Her får du adgang til offentliggjorte korte nettopositioner og summen af korte nettopositioner over 0,1 %. af den udstedte aktiekapital.

Kontakt

Questions and support
+ 45 33 55 82 82
shortselling@ftnet.dk

English version here.

I Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser kan du se offentliggjorte korte nettopositioner i aktier optaget til handel i Danmark. Databasen indeholder alle meddelelser af denne type, som er offentliggjort siden 1. november 2012 efter reglerne i short selling-forordningen.

Ifølge reglerne skal en positionsindehaveres korte nettoposition offentliggøres, når den overstiger 0,5 % af den udstedte aktiekapital. Positionsindehaveren skal efterfølgende indberette, hver gang en kort nettoposition ændres med 0,1 % eller mere.

Når en positionsindehaver nedbringer sin korte nettoposition til under 0,5 %, skal meddelelsen indeholde antallet af aktier, som positionen består af på tidspunktet for nedflagningen. Efter et døgn bliver meddelelsen markeret som historisk.

En meddelelse om en kort nettoposition bliver desuden markeret som historisk, når en positionsindehaver efterfølgende har foretaget en meddelelse i samme aktie.

Vælg 'Shortselling' som meddelelsestype, hvis du kun vil have vist meddelelser om korte positioner.
 
Når du søger i short selling-meddelelser, er det muligt at fravælge historiske meddelelser. Du kan altså nøjes med at se de aktuelle positioner, også kaldet de aktive positioner.

Finanstilsynet offentliggør en oversigt over aktuelle korte nettopositioner, på eller over 0,5 % af den udstedte aktiekapital, og derudover sammenlægger Finanstilsynet alle de aktuelle korte nettopositioner på eller over 0,1 % af den udstedte aktiekapital og offentliggør en oversigt over aggregerede aktuelle korte nettopositioner i danske aktier. Listerne over aktuelle korte nettopositioner kan findes her, under fanen ”Statistik og udtræk”. 

Oversigt over korte positioner

 

Finanstilsynet offentliggør en oversigt over korte nettopositioner, som udgør over 0,5 %. af den udstedte aktiekapital. Det sker på baggrund af indberetningerne til Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser. Positionerne er fordelt på positionsindehavere. Oversigten angiver også, hvornår positionen sidst blev ændret.

Oversigten indeholder alle offentliggjorte korte nettopositioner med positionsdag fra den 1. november 2012 frem til ultimo seneste måned. Oversigten opdateres ca. en gang i måneden.

Her kan du se offentliggjorte positioner på 0,5 % eller derover af den udstedte aktiekapital.

Oversigt over summen af korte positioner på eller over 0,1 %

 

Finanstilsynet modtager indberetninger for korte nettopositioner over 0,1 % af den udstedte aktiekapital. Det sker efter reglerne i short selling-forordningen. Indberetninger mellem 0,1 % og 0,5 % af den udstedte aktiekapital skal ikke offentliggøres, og de er derfor ikke i Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser.
 
Finanstilsynet sammenlægger dog alle de indberettede korte nettopositioner på eller over 0,1 % og offentliggør en oversigt over aggregerede korte nettopositioner i danske aktier. Oversigten baseres på alle indberettede korte nettopositioner med positionsdag fra den 1. november 2012 til seneste opdatering. Bemærk at oversigten for en given periode er baseret på den i perioden gældende indberetningsgrænse. Forud for den 16. marts 2020 var indberetningsgrænsen på 0,2 % af den udstedte aktiekapital. Men som følge af uroen på de finansielle markeder i 2020 udløst af COVID-19 pandemien blev det på europæisk plan besluttet midlertidigt at sænke indberetningsgrænsen fra 0,2 % til 0,1 % gældende fra og med den 16. marts 2020. 

Den midlertidigt lavere indberetningsgrænse var gældende til og med den 19. marts 2021, hvorefter grænsen igen var 0,2 %. Fra den 20. marts 2021 til og med den 28. januar 2022 var indberetningsgrænsen på 0,2 %, indtil Europa-Kommissionen besluttede at nedsætte indberetningsgrænsen permanent til 0,1 %. Siden den 31. januar 2022 har indberetningsgrænsen været på 0,1 %, derfor har Finanstilsynet siden denne dato modtaget indberetninger om korte nettopositioner på eller over 0,1 %. Listen opdateres ca. en gang om måneden.

 

Her kan du se summen af korte nettopositioner over 0,1 pct. af den udstedte aktiekapital.