Offentliggjorte korte nettopositioner

Her får du adgang til offentliggjorte korte nettopositioner og summen af korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital.

Kontakt

Questions and support
+ 45 33 55 82 82
shortselling@ftnet.dk

English version here.

I Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser kan du se offentliggjorte korte nettopositioner i aktier optaget til handel i Danmark. Databasen indeholder alle meddelelser af denne type, som er offentliggjort siden 1. november 2012 efter reglerne i shortselling-forordningen.

Ifølge reglerne skal en positionsindehaveres korte nettoposition offentliggøres, når den overstiger 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital. Positionsindehaveren skal efterfølgende indberette, hver gang en kort nettoposition ændres med 0,1 pct. eller mere.

Når en positionsindehaver nedbringer sin korte nettoposition til under 0,5 pct., skal meddelelsen indeholde antallet af aktier, som positionen består af på tidspunktet for nedflagningen. Efter et døgn bliver meddelelsen markeret som historisk.

En meddelelse om en kort nettoposition bliver desuden markeret som historisk, når en positionsindehaver efterfølgende har foretaget en meddelelse i samme aktie.

Vælg 'Shortselling' som meddelelsestype, hvis du kun vil have vist meddelelser om korte positioner.

 

Når du søger i shortsellingmeddelelser, er det muligt at fravælge historiske meddelelser. Du kan altså nøjes med at se de aktuelle positioner, også kaldet de aktive positioner.

 

Oversigt over korte positioner

 

Finanstilsynet offentliggør en oversigt over korte nettopositioner, som udgør over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital. Det sker på baggrund af indberetningerne til Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser. Positionerne er fordelt på positionsindehavere. Oversigten angiver også, hvornår positionen sidst blev ændret.

Oversigten indeholder alle offentliggjorte korte nettopositioner med positionsdag fra den 1. november 2012 frem til ultimo seneste måned. Oversigten opdateres ca. en gang i måneden.

Her kan du se offentliggjorte positioner over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital. 

Finanstilsynet modtager indberetninger for korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital. Det sker efter reglerne i shortsellingforordningen. Indberetninger mellem 0,2 og 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital skal ikke offentliggøres, og de er derfor ikke i Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser.

Finanstilsynet sammenlægger dog alle de indberettede korte nettopositioner på eller over 0,2 pct. og offentliggør en oversigt over aggregerede korte nettopositioner i danske aktier. Oversigten baseres på alle indberettede korte nettopositioner med positionsdag fra den 1. november 2012 til seneste opdatering. Listen opdateres ca. en gang i måneden.

 

Her kan du se summen af korte nettopositioner over 0,2 pct. af den udstedte aktiekapital.

 

Oversigt over summen korte positioner på eller over 0,1 pct. (marts 2020 - marts 2021)

 

Som følge af uroen på de finansielle markeder i 2020 udløst af COVID-19 pandemien blev det på europæisk plan besluttet midlertidigt at sænke indberetningsgrænsen fra 0,2 pct. til 0,1 pct. gældende fra og med den 16. marts. Den midlertidigt lavere indberetningsgrænse var gældende til og med den 19. marts 2021, hvorefter grænsen igen har været 0,2 pct. I førnævnte periode modtog Finanstilsynet derfor indberetninger om korte nettopositioner på eller over 0,1 pct. Følgelig har Finanstilsynet lavet en opgørelse, der summerer alle de indberettede korte nettopositioner på 0,1 pct. eller derover af den udstedte aktiekapital i danske aktier, og som havde positionsdato mellem 16. marts 2020 og 19. marts 2021.

Her kan du se summen af korte nettopositioner på 0,1 pct. eller derover af den udstedte aktiekapital.