Short sellere mest aktive efter regnskabsnyheder

Short sellere i danske aktier er særligt aktive efter offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser. Samtidig synes de kun i begrænset omfang at anvende information om andre short selleres positioner. Alligevel er de generelt tilbageholdende med at afsløre deres positioner for markedet, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.

Kontakt

Underdirektør

Anders Balling
33 55 83 64
akb@ftnet.dk

Short selling-aktiviteten i danske aktier er steget de senere år, og short selling må derfor antages at have stigende betydning for det danske aktiemarked.

Finanstilsynet har derfor set nærmere på, hvordan short sellere anvender ny information i markedet til at træffe deres investeringsbeslutninger.

Analysen viser, at short sellere i danske aktier mere end fordobler deres short selling-aktivitet efter offentliggørelsen af års- og delårsrapporter. Omvendt er short selling-aktiviteten stort set upåvirket af, at der offentliggøres intern viden.

”Short sellerne ligner de traditionelle investorer i forhold til, hvordan de reagerer på ny information. De bruger især nye regnskabsinformationer til at opdatere deres positioner i danske aktier. Det ser vi også, at traditionelle investorer gør”, siger underdirektør Anders Balling.

Short sellere holder sig tilbage fra at afsløre positioner

I analysen fremgår det også, at short sellerne generelt er tilbageholdende med at tage en kort nettoposition over offentliggørelsesgrænsen på 0,5 pct. af aktiekapitalen. Det kan afspejle, at de gerne vil undgå at afsløre deres korte nettopositioner overfor de andre aktører i markedet. Samtidig er short sellernes adfærd dog omtrent den samme, uanset om de er vidende om andre short selleres positionsændringer eller ej, og Finanstilsynet ser derfor ikke tegn på flokadfærd.

”Ud fra vores analyse lader det ikke til, at short sellere i danske aktier efterligner hinanden. Det skyldes formentlig, at gruppen af short sellere ligesom andre investorer består af forskellige aktører med hver deres investeringsstrategi og vurdering af en given aktie, og at det derfor ikke er så relevant for dem, hvad andre gør”, siger Anders Balling.

Læs hele analysen her.

Om short selling

En kort position tages typisk ved, at short selleren låner aktier og dernæst sælger dem på markedet. Short selleren skal senere levere de lånte aktier tilbage. Det sker ved at købe dem i markedet og derefter levere dem tilbage til udlåneren. Alternativt kan short selleren anvende derivater til at tage en kort position i en aktie. En short seller tjener på sin korte position, hvis aktiekursen falder.

Finanstilsynet offentliggør primo hver måned en oversigt over de daglige korte nettopositioner i danske aktier. Det sker i en pressemeddelelse og to tabeller. Den ene tabel opgør de samlede korte nettopositioner i danske aktier, mens den anden tabel angiver de positionsindehavere, som har en kort position over 0,5 pct. af den udstedte aktiekapital i et selskab. Se tabellerne her.