Spørgsmål og svar angående Husejernes Forsikring

Jeg har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring, men har ingen skade. Hvad gør jeg?

Hvis du har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring, men ikke har nogen skade, får du mulighed for at tegne en ny forsikring i et nyt forsikringsselskab. Den vil træde i stedet for din nuværende forsikring i Gable Insurance, som er tegnet gennem Husejernes Forsikring.

 

Hvis du ønsker at tegne sådan en erstatningsforsikring, skal du kontakte et nyt forsikringsselskab og få et tilbud.

 

Hvis ikke du ønsker at tegne en ny forsikring, skal du intet foretage dig. Men så skal du være opmærksom på, at du ingen forsikringsdækning har for de forhold, som var forsikret igennem Husejernes Forsikring. Det betyder, at du ikke vil kunne få erstattet eventuelle skader på din bolig, som du måtte opdage i fremtiden, og som normalt ville være dækket af en ejerskifteforsikring.

 

Jeg har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring, og jeg har en skade, som ikke er anmeldt. Hvad gør jeg?

Hvis du har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring og har en skade, som endnu ikke er anmeldt, så skal du, inden d. 16. december 2016, anmelde din skade på helt normal vis til Husejernes Forsikring. Efter d. 16. december 2016 skal du anmelde eventuelle skader til garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Din skade vil så blive behandlet via fonden, og en eventuel erstatning vil blive udbetalt herfra.

 

Jeg har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring, og jeg har en skade, som er anerkendt, men mangler udbetaling fra forsikringen. Hvad gør jeg?

Hvis du har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring og har en skade, som er anerkendt, men stadig ikke udbetalt, så skal du holde øje med garantifonden for skadesforsikringsselskabers hjemmeside. Her vil der snarest blive informeret om, hvordan du som kunde skal forholde dig. Din sag vil efterfølgende blive behandlet via fonden, og en eventuel erstatning vil blive udbetalt herfra.

 

Kan jeg få min allerede betalte præmie tilbage fra Husejernes Forsikring?

Hvis du har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring, har du mulighed for at søge om at få din præmie tilbage fra konkursboet efter Gable Insurance AG.

 

Der er flere år tilbage af min forsikring hos Husejernes Forsikring. Er jeg dækket i den resterende løbetid?

Hvis du har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring, og der er flere år tilbage af din forsikring, så er denne dækning tabt. Det betyder, at din forsikring, som er tegnet via Husejernes Forsikring, ikke dækker en eventuel skade. Du skal altså tegne en ny forsikring, hvis du vil være sikker på, at du er dækket fremover.

 

Kan jeg gøre ejendomsmægleren og/eller advokaten ansvarlig for mit tab på den forsikring, jeg har tegnet via Husejernes Forsikring?

Det vil være en konkret sag mellem dig som kunde og din ejendomsmægler og/eller advokat, om der kan være et ansvar at placere i rådgivningsprocessen. Det er altså ikke en sag, som Finanstilsynet kan være en del af.

  


Der vil snarest blive lagt yderligere oplysninger ud på Garantifonden for skadesforsikringsselskabers hjemmeside. Du kan følge med i udviklingen på følgende link: 

http://www.skadesgarantifonden.dk/Sider/Forside.aspx