Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) – Bødeforelæg vedtaget – Danske Bank A/S

Bødeforelæg vedtaget, Finanstilsynets politianmeldelse af 21. marts 2016.

Finanstilsynet politianmeldte den 21. marts 2016, Danske Bank A/S for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om korrespondentbanker, og manglende overholdelse af Finanstilsynets påbud på området fra 2012.

Danske Bank A/S har i forlængelse heraf vedtaget et bødeforelæg på 12,5 millioner kroner jf. den gamle hvidvasklov § 12, stk. 5 (den nugældende hvidvasklov § 11, stk. 1, nr. 5, jf. til dels § 19, stk. 1).

Det bemærkes, at dette resumé er offentliggjort i henhold til § 55, stk. 4, i hvidvaskloven.


Senest opdateret 19-02-2018