Advarsel om klonvirksomheds misbrug af navnet Atlas Partners ApS

31-05-2024

Finanstilsynet udsender hermed en advarsel mod klonvirksomheds misbrug af navnet Atlas Partners ApS.

Finanstilsynet har modtaget oplysninger om, at en klonvirksomhed uden samtykke anvender Finanstilsynets logo på et tilmed falsk certifikat samt tilbyder investeringsservices under det danske selskab Atlas Partners ApS’ navn og adresse.

Klonvirksomheden anvender hjemmesiden www.atlaspartnersaps.com samt mailadresserne support@atlaspartnersapr.com og admin@atlaspartnersaps.com. Der kan også være benyttet mailadresser og domænenavne, som minder om disse.  Kommunikationen foregår på engelsk.

Det vurderes, at der er tale om en klonvirksomhed, fordi denne ikke har licens fra Finanstilsynet og misbruger en etableret virksomheds navn og adresse. 

Det danske selskab Atlas Partners ApS har hverken tilladelse ved Finanstilsynet eller tilknytning til hjemmesiden www.atlaspartnersaps.com. 

Finanstilsynet opfordrer til, at man afviser enhver form for tilbud om finansielle produkter og/eller tjenesteydelser fra disse personer. Ligeledes advares der imod enhver form for overførsel af pengebeløb til kontonumre, der er forbundet med disse personer.

I Finanstilsynets virksomhedsregister er der oplysninger om, hvilke selskaber der har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark. Finanstilsynets hjemmeside indeholder også information om identificering af svindelvirksomheder, og hvorledes man kan undgå sådanne, under Undgå bedrageri.

Senest opdateret 31-05-2024