Redegørelse om likviditetsinspektion i Jyske Bank A/S

25-09-2023

Finanstilsynet har i juni 2023 gennemført en likviditetsundersøgelse i Jyske Bank A/S.

Formålet var at vurdere bankens likviditetsrisikostyring, og vurdere bankens ramme-, rapporterings- og kontrol-setup.

Finanstilsynet gennemgik ansvars- og opgavefordelingen mellem de relevante organisatoriske enheder på likviditetsområdet, herunder særligt risikofunktionens rolle og ansvar. Derudover gennemgik Finanstilsynet også Jyske Banks likviditetsrisikopolitik og hertil knyttede forretningsgange og rapporteringer, samt beredskabsplan.

Undersøgelsen vedrørte alene situationen i Jyske Bank og forholdt sig således ikke til koncernrelaterede forhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens meget betragtelige udstedelse af Commercial Papers er alene underlagt overordnede rammer i direktionsinstruksen. Banken får et påbud om at definere nærmere grænser for de valutariske likviditetsrisici set i lyset af bankens væsentlige forøgelse af Commercial Paper-udstående.
 

 

Senest opdateret 25-09-2023