Redegørelse om inspektion i De Lage Landen Finans Danmark filial af De Lage Landen Finans AB (hvidvaskområdet)

26-09-2023

Finanstilsynet var i juni på inspektion i De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB, Sverige. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede gennemgang af filialens kundekendskab og alarmbehandling.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er en filial af De Lage Landen Finans AB, der udbyder finansieringsløsninger til erhvervskunder. Filialen er en del af Rabobank Group.

Filialen udbyder en række løsninger indenfor finansiering, herunder bl.a. finansiel leasing og udlånsvirksomhed. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er mellem vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på filialens udbudte produkter indenfor leasingområdet. 

På baggrund af inspektionen har et enkelt område givet anledning til en tilsynsmæssig reaktion.

Virksomheden har fået påbud om at indberette oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr. 552 af 2. maj 2022 om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven. 

 

Senest opdateret 26-09-2023