Redegørelse om påbud til IR Administration ApS om modellen for resultatafhængige honorarer i fondene IR Basis A/S, IR Vækstlande A/S, IR Favoritter A/S og IR Obligationer A/S

20-03-2023

Forvaltningsselskabet IR Administration ApS forvalter en række alternative investeringsfonde med resultatafhængige honorarer, der markedsføres til detailinvestorer. IR Administration ApS har tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF).

Sammenfatning og påbud

IR Administration ApS forvalter fire fonde, som benytter resultatafhængige honorarer beregnet uden brug af en referenceindikator (også kaldet hurdle rate). Dermed modtager IR Administration ApS performanceaflønning ud af et afkast, uden at et minimumsafkast er opnået. For fondene IR Basis A/S, IR Vækstlande A/S og IR Favoritter A/S er den primære investeringsstrategi at placere fondenes midler i aktier, mens fonden IR Obligationer har en investeringsstrategi knyttet til obligationer. 

IR Administration ApS er som forvalter forpligtet til enhver tid at udøve sine aktiviteter i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for forvaltningsområdet, jf. § 18, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 
 
Finanstilsynet vurderer, at de fire fondes investeringsstrategier og fraværet af en referenceindikator betyder, at der ikke er overensstemmelse mellem det resultatafhængige honorar og fondenes investeringsstrategier. Eksempelvis må aktiestrategier forventes at give et positivt afkast. Dette positive afkast er således ikke et resultat af en særlig performance hos forvalteren, hvorfor aflønning på baggrund af et forventeligt positivt afkast uden hensyntagen til en passende referenceindikator ikke målrettet vil belønne performance.

Finanstilsynet har derfor påbudt IR Administration ApS at udøve sine aktiviteter i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis ved at indføre og opretholde en proces til påvisning og regelmæssig sikring af, at modellen for resultatafhængige honorarer er i overensstemmelse med fondenes investeringsmål, -strategi og –politik, som også anført i ESMAs retningslinjer om resultatafhængige honorarer.

 

Senest opdateret 20-03-2023