Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2022

27-03-2023

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen foretager regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter.

 

Denne redegørelse indeholder resultatet af Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol for 2022 af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter. Kontrollen omfatter både finansielle og ikke-finansielle forhold. Der var 201 børsnoterede virksomheder ultimo 2022, heraf 82 finansielle virksomheder, investeringsforeninger, værdipapirfonde og kapitalforeninger og 119 ikke-finansielle virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Af disse fik 12 pct. udtaget deres års- eller delårsrapport til kontrol.

Læs hele redegørelsen

 

 

Senest opdateret 27-03-2023