Advarsel mod at udføre værdipapirhandel hos Vantage Markets (Pty) Ltd

30-05-2023

Finanstilsynet udsender advarsel mod at udføre værdipapirhandel hos Vantage Markets (Pty) Ltd (“Vantage Markets”).

Finanstilsynet har fået oplyst, at Vantage Markets markedsføres med investeringsservice og -aktiviteter til danske kunder.

Vantage Markets har ikke tilladelse til at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Vantage Markets er ikke under tilsyn af Finanstilsynet, og selskabet er ikke notificeret overfor Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder. 

Der er forbud mod at udøve investeringsservice og -aktiviteter til danske kunder uden tilladelse i Danmark. 

Vantage Markets hjemmeside er www.vantagemarkets.com.

Investeringsplatformen  markedsføres af dansktalende finfluencere ( influencere, der via de sociale medier deler deres råd, mening og viden om investering). Finfluencere er ofte sponsoreret af en investeringsplatform og modtager dermed et honorar, hvis de får nye kunder til at benytte den. Finanstilsynet opfordrer til at være særlig opmærksom på mulig markedsføring af udenlandske investeringsplatforme, da der er et stigende antal selskaber/personer, der forsøger at få danske investorer til at benytte investeringsplatforme, der ikke er underlagt tilsyn i Danmark. Hvis man benytter en investeringsplatform som Vantage Markets til at handle med finansielle instrumenter, er man ikke sikret investorbeskyttelse. Det betyder bl.a., at man ikke kan klage til hverken Det finansielle ankenævn eller Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber, samt at investeringerne ikke er dækket af Garantiformuen, så det er usandsynligt, at man får sine penge tilbage, hvis der opstår problemer.

På Finanstilsynets virksomhedsregister er der oplysninger om, hvilke selskaber der har tilladelse til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark. Finanstilsynets hjemmeside indeholder også information om identificering af svindelvirksomheder, og hvorledes man kan undgå sådanne, under Undgå bedrageri.

Senest opdateret 30-05-2023