Redegørelse for inspektion i Aiia A/S

30-05-2023

Finanstilsynet var den 5. december 2022 på inspektion i Aiia A/S. Inspektionen var en undersøgelse af betalingstjenesteområdet. Inspektionen omfattede ledelse og indretning af virksomheden, IT-sikkerhed og dataindsamling og samtykke.

Aiia A/S er en dansk virksomhed med tilladelse som udbyder af kontooplysningstjenester og betalingsinitieringstjenester efter lov om betalinger. Virksomheden udbyder en app, hvor brugeren kan få udarbejdet et økonomisk overblik over deres forbrugsvaner på baggrund af betalingsdata indhentet fra brugerens pengeinstitut(ter). Aiia A/S udbyder derudover en Open Banking infrastrukturplatform med det formål at øge tilgængeligheden af og kontrol med betalingsdata for virksomhedens kunder og slutbrugere. 

Virksomheden henter oplysninger som dato, beløb og beskrivelse af en transaktion fra deres kunders bankkonti. Oplysningerne kan, efter aftale med brugeren, deles med øvrige parter, som leverer services til brugeren i form af budgettering, økonomisk overblik eller andre relevante ydelser.

Den primære risiko for en udbyder af kontooplysningstjenester er datasikkerhed, idet virksomheden tilgår oplysninger fra betalingskonti og dertilhørende betalingstransaktioner. Forretningsmodellen medfører risici for kundernes data, da virksomheden skal sikre, at data, der indhentes, ikke bliver brugt til andre formål end at levere kontooplysningstjenesten, og at det kun er data, som kunden har samtykket til at give, der bliver behandlet.

En væsentlig del af Aiia A/S’ aktiviteter er ikke omfattet af lov om betalinger og dermed heller ikke inspektionen.

På baggrund af inspektionen er der et enkelt område, der giver anledning til en tilsynsmæssig reaktion. 

Virksomheden har fået et påbud om at sikre, at personer, der hverken er ansat i virksomheden eller sidder i virksomhedens bestyrelse, ikke kan yde væsentlig indflydelse på virksomhedens beslutninger, herunder beslutning om, hvilke oplysninger, der bliver forelagt for virksomhedens bestyrelse.

 

Senest opdateret 30-05-2023