Påbud til kompasbank om at stoppe udlån til kunder i Spanien henvist af [udeladt]

08-06-2023

I henhold til § 350, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed, påbyder Finanstilsynet kompasbank A/S (herefter banken) at stoppe udlån til nye spanske kunder, samt nye lån til eksisterende spanske kunder, henvist af [udeladt], indtil Finanstilsynets næste inspektion er gennemført. Denne forventes gennemført inden for de næste 12 måneder. Herefter vil Finanstilsynet vurdere, hvorvidt påbuddet forlænges.

Finanstilsynet finder, at omfanget, kreditrisikoen og den operationelle risiko forbundet med udlånet og set-up’et med [udeladt], indebærer en ikke uvæsentlig risiko for, at bankens økonomiske stilling kan udvikle sig således, at banken inden for 2-3 år ikke vil kunne opfylde de lovfastsatte kapitalkrav, og dermed ville kunne miste sin pengeinstituttilladelse. 

Læs den fulde afgørelse

Senest opdateret 08-06-2023