Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktioner

24-07-2023

Finanstilsynets afgørelse af 24. juli 2023 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 24. juli 2023 påtalt, at en nærtstående til en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i andet halvår af 2022.

Den nærtstående til den ledende medarbejder købte aktier i udstederselskabet. Tærsklen på 20.000 EUR var overskredet, hvormed transaktionerne var indberetningspligtige.

Senest opdateret 24-07-2023