Redegørelse om inspektion i Sparekassen Sjælland-Fyn (hvidvaskområdet)

17-01-2023

Finanstilsynet var i juni 2022 på inspektion i Sparekassen Sjælland-Fyn (herefter sparekassen). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede sparekassens risikovurdering, politikker og forretningsgange på hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede desuden sparekassens kundekendskabsprocedurer for såvel privat- som virksomhedskunder. Herudover omfattede inspektionen sparekassens overvågning af kunder samt overholdelse af undersøgelses-, noterings-, opbevarings- og underretningspligten. Endelig omfattede inspektionen sparekassens foranstaltninger for overholdelse af sanktioner samt interne kontroller.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Sparekassens forretningsmodel er at være et lokalt pengeinstitut for privatkunder, små og mellemstore virksomheder, offentlige institutioner, kulturinstitutioner og fritidsforeninger. Sparekassen begrænser sin forretningsmodel til basale og enkle produkter.  

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at sparekassen udbyder et bredt udvalg af finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder, men også at sparekassen begrænser sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter. Sparekassen tager endvidere udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som primært er bosat i Danmark.

På baggrund af inspektionen har følgende område givet anledning til en tilsynsmæssig reaktion:

Sparekassen har fået påbud om at sikre, at sparekassens IT-overvågningssystem i tilstrækkeligt omfang dækker indenlandske overførsler samt kan anvende ændringer i kundeadfærd og afvigelser fra sparekassens kendskab til kunden til generering af alarmer.

 

 

Senest opdateret 17-01-2023