Redegørelse om inspektion i Nykredit Bank A/S (hvidvaskområdet)

27-01-2023

Finanstilsynet var i november 2021 på inspektion i Nykredit Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens PEP-kunder og kunder med banklån til køb af fast ejendom, der har tilknytning til udlandet.

 

Risikovurdering og sammenfatning 

Banken er en del af Nykredit Koncernen, en dansk finansiel koncern med realkreditvirksomhed og bankvirksomhed som de to bærende elementer. Derudover har koncernen aktiviteter inden for leasing og ejendomsmæglervirksomhed.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering er baseret på bankens størrelse samt forretningsmodel.

På baggrund af inspektionen er der enkelte områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken får påbud om at revidere sin forretningsgang vedrørende kendskabet til bankens privatkunder således, at forretningsgangen indeholder en klar beskrivelse af, hvilke sprog banken accepterer i bankens privatkunders indsendte dokumentation, samt hvornår banken i forbindelse med gennemførelse af kundekendsskabsproceduren kræver privatkundernes dokumentation oversat til dansk eller engelsk.

Finanstilsynet skal derudover, for så vidt angår kunder, der er omfattet bankens automatiske dataløft, bemærke, at der i perioden fra dataløftet og frem til den manuelle ajourføring er risiko for, at visse kunders aktiviteter i form af overførsler til og fra deres arrangement i banken ikke udløser en alarm i bankens automatiske overvågningssystem, og derfor ikke vil blive undersøgt nærmere, med mindre transaktionen af andre årsager er identificeret af banken og undersøgelse pågår som følge heraf.

 

 

Senest opdateret 27-01-2023