Redegørelse om inspektion i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (hvidvaskområdet)

06-01-2023

Finanstilsynet var i juni 2022 på inspektion i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisering, politik, skriftlige forretningsgange og interne kontroller på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er et 100 %-ejet datterselskab af Nordea Bank Abp. Virksomheden har tilladelse som realkreditinstitut og tilbyder realkreditlån gennem Nordea Banks filialnetværk. Virksomheden har outsourcet de fleste aktiviteter og opgaver indenfor Financial Crime området til Nordea Danmark, herunder kundekendskabsprocedurer, screening af medarbejdere og kunder, sanktionshåndtering, kundekontakt, kundeexit, underretninger til Hvidvasksekretariatet, mv. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller terrorfinansiering er middel. Finanstilsynet vurderer, at selvom realkreditlån er et område, der som sådan ikke er velegnet til hvidvask eller terrorfinansiering, er der en vis risiko for at bruge realkreditlån til hvidvask.

Vurderingen er desuden baseret på virksomhedens størrelse og en høj eksponering mod højrisikobrancher.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at tilpasse sine skriftlige forretningsgange således, at de indeholder beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre i forbindelse med håndtering af mistænkelige eller udsædvanlige transaktioner, der skal underrettes til Hvidvasksekretariatet.  

Virksomheden har samtidig fået påbud om at vurdere og hvor relevant opdatere oplysninger om midlernes oprindelse for kunder, der ikke er kunder i moderselskabet, i den løbende kundekendskabsprocedure. 

Virksomheden har desuden fået påbud om at undersøge mistænkelige transaktioner uden unødig forsinkelse for at sikre en omgående underretning til Hvidvasksekretariatet, Herunder skal virksomheden sikre, at resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares.

Endelig har virksomheden fået påbud om at foretage tilstrækkelige interne kontroller af virksomhedens undersøgelser af usædvanlige transaktioner for at sikre, at undersøgelserne foretages rettidigt, og sikre, at resultatet bliver noteret i tilstrækkeligt omfang. 

 

 

Senest opdateret 06-01-2023