Redegørelse om inspektion i VP Securities A/S

21-12-2023

Finanstilsynet var i september 2023 på inspektion i VP Securities A/S (VP). Inspektionen var en ordinær inspektion med fokus på governance, intern outsourcing, compliance og risikostyring. Finanstilsynet gennemgik også effektiviteten i afviklingssystemet med fokus på foranstaltninger til at håndtere forsinkelser i afviklingen.

VP Securities har som den eneste danske værdipapircentral en central rolle i den finansielle infrastruktur på det danske kapitalmarked. 

VP’s kerneaktiviteter består i udstedelse og opbevaring af værdipapirer samt drift af det system, hvor værdipapirhandler afvikles. 

VP er i sin rolle som værdipapircentral underlagt finansiel regulering, der bl.a. tilsiger, at VP skal have effektive ledelsesordninger herunder funktioner for compliance og risikostyring. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet dette. 

Siden februar 2022 har VP også haft en forpligtelse til at have foranstaltninger til at håndtere forsinkelser i værdipapirafviklingen.

Finanstilsynet kan konstatere, at afviklingseffektiviteten i det danske marked generelt er god. Det er dog også Finanstilsynets vurdering, at VP’s foranstaltninger for at forbedre afviklingsdisciplinen er utilstrækkelige. Finanstilsynet har påbudt VP at styrke de interne processer for dels afdækning af årsager til afviklingsforsinkelser, dels suspension af deltagere, der konsistent og systematisk er skyld i forsinkelser af afviklingen.

Senest opdateret 21-12-2023