Administrativt bødeforelæg til Nilfisk Holding A/S for ikke rettidigt at have underrettet markedet om ændringer i en storaktionærs besiddelse af aktier og stemmerettigheder

21-12-2023

Finanstilsynets afgørelse af 20. december 2023 er truffet i henhold til §§ 30 og 25 i lov om kapitalmarkeder.

Nilfisk Holding A/S har den 20. december 2023 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 60.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for overtrædelse af reglerne om storaktionærmeddelelser i § 30 i lov om kapitalmarkeder, idet selskabet ikke har offentliggjort oplysninger om ændringer i en storaktionærs besiddelse af aktier i Nilfisk Holding A/S. Bødeforlægget afspejler endvidere, at Nilfisk Holding A/S heller ikke har indberettet oplysningerne til Finanstilsynet i overensstemmelse med § 25 i lov om kapitalmarkeder. Manglende offentliggørelse og indberetning skyldes en it-systemfejl, som Nilfisk Holding A/S som udsteder bærer ansvaret for.

Senest opdateret 21-12-2023