Redegørelse om inspektion i Carta Flexleasing A/S (hvidvaskområdet)

20-12-2023

Finanstilsynet var i maj 2023 på inspektion i Carta Flexleasing A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er et finansierings- og leasingselskab, der tilbyder finansieringsløsninger til private og virksomheder.

Virksomheden er registreret i henhold til hvidvasklovens § 48, stk. 1, idet virksomheden er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 8, om øvrige virksomheder, der erhvervsmæssigt udøver en eller flere af aktiviteterne som nævnt i bilag 1 til loven.

Finansiel leasing kan bruges til at integrere ulovlige midler, men det afhænger af leasingaftalens størrelse og udformning.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er mellem. 

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at inddrage alle relevante risikofaktorer i risikoklassifikationen af kunderne.
 
Herudover har virksomheden fået påbud om at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, for de erhvervskunder, der leaser et køretøj, hvor der ikke er en naturlig sammenhæng mellem biltypen og kundens erhverv, samt at sikre, at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet, jf. hvidvasklovens § 11, stk. 4.

Endvidere har virksomheden fået påbud om at indhente tilstrækkelig information for sine undersøgelser samt sikre, at resultaterne af undersøgelserne noteres og opbevares.

Endelig har virksomheden fået påbud om at indberette oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr. 552 af 2. maj 2022 om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven.

 

Senest opdateret 20-12-2023