Administrativt bødeforelæg til S.A.C A/S for overtrædelse af hvidvaskloven

20-12-2023

S.A.C A/S har den 19. december 2023 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 6.000.000 kr. udstedt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvasklovens § 48 om registrering hos Finanstilsynet og § 11 om kundekendskabsprocedure.

 

S.A.C A/S har den 19. december 2023 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 6.000.000 kr. udstedt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvasklovens § 48 om registrering hos Finanstilsynet og § 11 om kundekendskabsprocedure. 

Det administrative bødeforelæg er begrundet i, at virksomheden ikke forud for etablering af kundeforhold havde registreret sig hos Finanstilsynet. Endvidere havde virksomheden ikke opfyldt kravene om tilstrækkeligt kundekendskab for 263 kundeforhold i perioden fra januar 2020 til april 2021.

Ved udmålingen af bøden har Finanstilsynet tillagt det vægt, at virksomheden selv henvendte sig til Finanstilsynet angående den manglende registrering, samt at virksomheden i øvrigt under hele sagen har medvirket til sagens opklaring. Ovenstående er blevet medtaget som formildende omstændigheder.

 

 

Senest opdateret 20-12-2023