Redegørelse om inspektion i Totalkredit A/S

18-04-2023

Finanstilsynet var i oktober 2022 på inspektion i Totalkredit A/S (Totalkredit).

Finanstilsynet gennemgik Totalkredits overvågning af værdien af sikkerheder i form af fast ejendom, herunder belåningsgrader (LTV-overvågning). Gennemgangen omfattede Totalkredits relevante politikker, forretningsgange og rapporteringer. Finanstilsynet gennemgik også instituttets beregning af behovet for supplerende sikkerhed. Inspektionen omfattede ikke tiltag i forhold til beredskab og finansieringsrisikoen ved stigning i krav til supplerende sikkerhed ved ejendomsprisfald.

Finanstilsynet foretog stikprøve på 100 af Totalkredits LTV-overvågninger fordelt på forskellige ejendomskategorier. Formålet var at undersøge om ejendomsværdierne overvåges rettidigt og korrekt. 

Sammenfatning og risikovurdering

Gennemgangen af LTV-området viste 4 overskridelser af fristen for overvågningen af den belånte ejendoms værdi. Den gennemgåede stikprøve viste ikke eksempler på, at der i konkrete tilfælde manglede supplerende sikkerhed. 

Inspektionen gav ikke anledning til at tilsidesætte det af Totalkredit opgjorte solvensbehov.

 

Senest opdateret 18-04-2023